Word of the Day

en katt

cat

[Show Details]
         
Sentence of the Day

Är den här tidningen gratis? Ja, det är den.

Is this newspaper free? Yes it is.

[Show Details]